Συμβουλευτική

στελεχών

Βελτιώστε την ευθύνη των ανώτερων στελεχών και των σημαντικών ομάδων σας με στόχο την κάλυψη του κενού μεταξύ προσδοκιών και τρέχουσας απόδοσης.

leadership contract family

Σύμφωνα με τη μελέτη μας Global Leadership Accountability, το 72% των οργανισμών συμφωνούν ότι η ανάληψη ευθύνης από την πλευρά των στελεχών είναι ένα επιχειρηματικό ζήτημα καίριας σημασίας, ενώ μόνο το 37% είναι ικανοποιημένοι με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η εταιρεία τους ως προς αυτό.

Παρά την αξιόλογη συνεχή επένδυση στην ανάπτυξη στελεχών από τις εταιρείες, υπάρχει ένα αποδεδειγμένο κενό ευθύνης μεταξύ του τι αναμένεται από τους ηγέτες και το πώς αποδίδουν επί του παρόντος.

Η πρακτική μας για ανάπτυξη της ικανότητας των στελεχών για την ανάληψη ευθύνης βασίζεται στις ιδέες του Dr. Vince Molinaro όπως παρουσιάζονται στο The Leadership Contract. Ο Dr. Vince Molinaro ορίζει ως ισχυρά και υπεύθυνα στελέχη αυτά που δεσμεύονται να:

ολοκληρώσουν μια σημαντική εργασία.

εξελίξουν θέματα στον οργανισμό τους.

αναλάβουν προσωπική ευθύνη για λεγόμενα, ενέργειες και αποτελέσματα.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις από την LHH


Speak with an expert

Let's talk.