Συμβουλευτική

ηγετικών στελεχών

Αναπτύσσουμε ομάδες στελεχών υψηλών επιδόσεων και προετοιμάζουμε τους διαδόχους τους, ώστε, όταν έρθει η στιγμή, να επιτύχουμε την ομαλή μετάβαση ταλέντων.

Leadership consulting

Η εξαιρετική απόδοση ξεκινάει με μια ομάδα στελεχών υψηλής λειτουργικότητας που ευθυγραμμίζεται με μία ισχυρή και ξεκάθαρη επιχειρηματική στρατηγική και με το σύνολο των αλλαγών που χρειάζονται για την εκτέλεσή της.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες βοηθούν τα ανώτερα στελέχη σας να αγκαλιάσουν μια αλλαγή κουλτούρας προκειμένου να καθοδηγήσουν τον οργανισμό σε μια νέα κατεύθυνση.

Η φύση της αλλαγής μπορεί να ποικίλει, αλλά ενδέχεται να σημαίνει:

ευθυγράμμιση με έναν νέο CEO ή μια νέα στρατηγική.

εξέλιξη της κουλτούρας και των προσδοκιών ηγεσίας.

ανάληψη ευθύνης από ένα ανώτερο στέλεχος ενός νέου ρόλου.

αξιολόγηση των επαγγελματικών επιλογών κάθε στελέχους.

προσδιορισμός του αν είναι ο κατάλληλος χρόνος για ένα στέλεχος να αναζητήσει νέους ρόλους ή προκλήσεις.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις από την LHH