Στην κοινωνία

Συνδέουμε ανθρώπους με βιώσιμες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής στην κοινωνία μας.

In the community

Sustainability Report

Το Sustainability Report του Ομίλου Adecco δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiatives G4.

Η στρατηγική ΕΚΕ ευθυγραμμίζεται με τις πιο ουσιαστικές πτυχές της βασικής δραστηριότητάς μας και ανταποκρίνεται σε παγκόσμιες τάσεις του τομέα μας καθώς και στα αιτήματα και τα σχόλια που λαμβάνουμε από τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη: εργαζομένους, συνεργάτες/υποψηφίους, πελάτες, επενδυτές, προμηθευτές και το ευρύτερο κοινό. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα μόνο όταν λαμβάνονται υπόψη οι τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας:

  1. Οικονομική
  2. Κοινωνική
  3. Περιβαλλοντική

Ο στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εκφάνσεις σε μία στρατηγική που να πληροί τις απαιτήσεις έκαστης εκ των τριών διαστάσεων χωρίς να διακυβεύει καμία εξ’ αυτών. Η αναφορά ΕΚΕ δημοσιεύεται σε ετήσια βάση, τον Αύγουστο.

Win4Youth

Το Win4Youth είναι ένα πρόγραμμα δέσμευσης των εργαζομένων με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για φορείς που στηρίζουν νέους σε όλον τον κόσμο. Εργαζόμενοι και πελάτες σε περισσότερες από 60 χώρες καταγράφουν την απόσταση που διανύουν όταν τρέχουν, κολυμπούν και κάνουν ποδηλασία. Στη συνέχεια αντιστοιχίζουμε τα χιλιόμετρα που καλύπτουν με μια ετήσια χρηματική δωρεά στον οργανισμό Plan International.