Δυνατότητα μετασχηματισμού ανθρώπινου δυναμικού.

Η μοναδική ολοκληρωμένη προσέγγισή μας βοηθάει στην ελαχιστοποίηση της προσπάθειας και στη μεγιστοποίηση του οφέλους από τον μετασχηματισμό. Αυτό το επιτυγχάνουμε σε συνεργασία με τις ομάδες ανώτερων στελεχών, αξιολογώντας την οργανωτική ετοιμότητα και υποστηρίζοντας τους οργανισμούς για την αναζωογόνηση της κουλτούρας τους και τη δέσμευση των ανθρώπων τους.

Workforce transformation

Βοηθάμε στον μετριασμό της προσπάθειας για την επίτευξη του μετασχηματισμού με την ενθάρρυνση ανοιχτής επικοινωνίας και τη διακράτηση των σημαντικών ταλέντων.

Προετοιμάζουμε και υποστηρίζουμε τις ομάδες ανώτερων στελεχών μέσα από τον μετασχηματισμό, αξιολογούμε την οργανωτική ετοιμότητα και εντοπίζουμε τα κενά. Ενισχύουμε τη μελλοντική αξία αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα κενά ικανοτήτων και αξιολογώντας και αναπτύσσοντας στελέχη καθώς εργάζονται για την αλλαγή και όχι μόνο.

Συνεργαζόμαστε με άτομα σε όλη την εταιρεία για να ευθυγραμμίσουμε συμπεριφορές με την οργανωτική κουλτούρα που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων μετασχηματισμού της εταιρείας.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Συμβουλευτική μετασχηματισμού ανθρώπινου δυναμικού

Συνεργαζόμαστε με ομάδες ανώτερων στελεχών και ομάδες ενδιαφερομένων για να τις βοηθήσουμε να προετοιμαστούν για τον μετασχηματισμό.

Οργανωσιακή ανάλυση

Αναλύουμε και αξιολογούμε την οργανωσιακή ετοιμότητα με την αξιολόγηση των ικανοτήτων σε επίπεδο στελεχών και διευθυντών.

Ανάπτυξη ικανοτήτων

Αναπτύσσουμε την ικανότητα των στελεχών να ηγούνται του μετασχηματισμού, υποστηρίζοντας διευθυντές, στελέχη, ομάδες και συνεργάτες για την επίτευξη των στόχων του μετασχηματισμού.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις από την LHH