Ενισχύστε την κουλτούρα του οργανισμού σας για μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων λαμβάνοντας μια πλήρη αξιολόγηση από την εξειδικευμένη σε θέματα εργασιακής ψυχολογίας ομάδα συμβούλων μας.

assesment

Η LHH παρέχει αντικειμενικά δεδομένα που εντοπίζουν τους σωστούς ανθρώπους για τους ηγετικούς ρόλους σας. Οι αξιολογήσεις μας προσαρμόζονται στις ειδικές επιχειρηματικές ανάγκες και την κουλτούρα σας και τα ευρήματα μεταφράζονται σε ουσιαστικές γνώσεις που μπορείτε εύκολα να θέσετε σε εφαρμογή.

Η ομάδα των εξειδιεκυμένων συμβούλων μας σε θέματα εργασιακής ψυχολογίας υποδεικνύει κενά ηγεσίας, προσδιορίζει τις ανάγκες των εργαζομένων υψηλών δυνατοτήτων και αναπτύσσει σχέδια που επιταχύνουν τον αντίκτυπο της αλλαγής στην επιχειρηματική απόδοση του οργανισμού σας.

Σας δίνουμε τις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή για να υποστηρίξουμε αυτές τις τόσο σημαντικές αποφάσεις ανάπτυξης ταλέντου.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις από την LHH