Αποκτήστε πρόσβαση σε 60% περισσότερες θέσεις εργασίας και μειώστε τον χρόνο που χρειάζεται για την επανατοποθέτηση υποψηφίων κατά 65%.

Στην LHH, αναπτύξαμε έναν καλύτερο τρόπο για να συνδέσουμε εργαζομένους που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο στην καριέρα τους με τις καλύτερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Το μοντέλο ενεργού δικτύωσης είναι μια εξέλιξη της παραδοσιακής προσέγγισης επανένταξης προσωπικού που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσέλκυση ταλέντων. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να:

παρέχουμε πρόσβαση σε 60% περισσότερες θέσεις εργασίας,

μειώσουμε τον χρόνο πρόσληψης κατά 65%,

υποστηρίξουμε το 80% των υποψηφίων σε μεταβατικό στάδιο να διαπραγματευτούν ίσους ή καλύτερους μισθούς.

Η ενεργή δικτύωση συνδέει εργαζομένους σε μεταβατικό στάδιο με «κρυμμένες» ευκαιρίες εργασίας σε χιλιάδες εργοδότες και υπεύθυνους πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των 7,000 πελατών μας παγκοσμίως.

Η ομάδα personal branding μπορεί να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα βιογραφικό και ένα προφίλ LinkedIn πλήρως βελτιστοποιημένο για μηχανές αναζήτησης. Οι ειδικοί σύμβουλοι σε θέματα στελέχωσης ανά τομέα συνεργάζονται με Υπεύθυνους Προσλήψεων σε πολυάριθμες εταιρείες και οργανισμούς για τον εντοπισμό θέσεων πριν ανακοινωθούν και προωθούν άμεσα τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα σε πιθανούς εργοδότες.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις από την LHH