ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ

Δεν μας αρκεί να κάνουμε το σωστό για τις επιχειρήσεις,

θέλουμε και το σωστό για την κοινωνία στο σύνολό της.

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν εργασιακό χώρο χωρίς αποκλεισμούς όπου οι σύμβουλοι της LHH μπορούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για τους οργανισμούς και τους ανθρώπους τους. Και το κάνουμε αυτό αξιοποιώντας τις διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις και τα διαφορετικά υπόβαθρά μας για να κάνουμε τη διαφορά για όλους εκείνους για τους οποίους και με τους οποίους εργαζόμαστε.

Πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα και η αποδοχή είναι κινητήριες δυνάμεις καινοτομίας, δημιουργικότητας, προόδου και ευτυχίας. Το να ανακαλύπτουμε και να καλλιεργούμε τις δυνατότητες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο είναι η δουλειά μας. Η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου μπορεί να ταιριάξει κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, ηλικίας, ταυτότητας ή φύλου είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε.

Πιστεύουμε ότι για να επιτύχουμε περισσότερα πρέπει να προσπαθούμε περισσότερο, διατηρώντας όμως πάντα τον εαυτό μας και παραμένοντας υπόλογοι στις αξίες μας χωρίς να ξεχνάμε πως οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Δεν ανεχόμαστε ρατσισμό ή διακρίσεις οποιουδήποτε είδους.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε ευκαιρίες στον χώρο εργασίας και να δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο εργασίας για όλους —Όλους.

Αυτή είναι η δέσμευσή μας και αυτή είναι η δέσμευσή μου ως ηγέτης του οργανισμού μας.

Ranjit de Sousa
Πρόεδρος