ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ

Προάγουμε την ισότητα και την ποικιλομορφία μέσω των επιχειρηματικών πρακτικών μας.

Diversity and inclusion

Εκτιμούμε τη συγκροτημένη σκέψη και δράση και προσπαθούμε να δημιουργούμε έναν χώρο εργασίας που να μας επιτρέπει να αξιοποιούμε τον πλούτο των ποικιλόμορφων υποβάθρων μας με τρόπους που προάγουν την απόδοση και την παραγωγικότητα στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία μας.

Όραμά μας είναι να αξιοποιούμε ποικιλόμορφες και συνεκτικές αξίες και πρακτικές για την επίτευξη των υπαρχόντων στόχων και την υλοποίηση της στρατηγικής μας παγκοσμίως και έτσι να εξελισσόμστε και να επιτυγχάνουμε μετρήσιμα αποτελέσματα σε κάθε επίπεδο.

Θέλουμε έναν οργανισμό που να αξιοποιεί την ποικιλομορφία και την ένταξη για την επίτευξη των στόχων ως προς τις προσλήψεις, την ανάπτυξη, την εξέλιξη και τη διακράτηση ενός ανθρώπινου δυναμικού παγκόσμιας κλάσης.

Η δέσμευσή μας:

Στη LHH®, πιστεύουμε ότι ένα ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς διεθνές εργατικό δυναμικό οδηγεί στην καινοτομία και μας βοηθά να επιτύχουμε τους στόχους  μας. Προωθούμε τη συνοχή της σκέψης και της δράσης και αξιοποιούμε τις διαφορές μας προς όφελος των πελατών μας, των υποψηφίων μας και των συναδέλφων και συνεργατών μας.

PETER E. ALCIDE (PRESIDENT) & SHARON J. PATTERSON (EXECUTIVE VICE PRESIDENT HUMAN RESOURCES)

Ποικιλομορφία προμηθευτών:

Η LHH δεσμεύεται για την αξιοποίηση των υπηρεσιών ποικίλων προμηθευτών. Αναζητούμε τις υπηρεσίες καταρτισμένων επιχειρήσεων και ατόμων για να σφυρηλατήσουμε σχέσεις που είναι καίριας σημασίας για την αμοιβαία επιτυχία μας.