Επαγγελματική μετάβαση και επανένταξη προσωπικού

Βοηθάμε στην εύκολη μετάβαση των εργαζομένων σε νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες καριέρας.

Career Transition

Εταιρείες σε κάθε τομέα αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς αλλαγές. Γι’ αυτό μετασχηματίζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους για να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει την απομάκρυνση ανθρώπων που δεν έχουν τις σωστές δεξιότητες ή που δεν ταιριάζουν στη δομή της επιχείρησης και παράλληλα τη μετακίνηση ανθρώπων-κλειδιά σε νέους ρόλους και την εύρεση νέων ταλέντων.

Από το απλούς υπαλλήλους έως τα C-level στελέχη, μπορούμε να βοηθήσουμε στη μετάβασή τους σε άλλες θέσεις ενδοεταιρικά, αλλά και σε νέες θέσεις εργασίας σε νέους εργοδότες.

Έχουμε τους συμβούλους καριέρας, τα προγράμματα και την τεχνολογία για να υποστηρίξουμε έναν εργαζόμενο ή χιλιάδες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα προγράμματά μας μπορούν να εξατομικευτούν για να υποστηρίξουν πολλές και διαφορετικές σταδιοδρομίες: επιχειρηματικότητα, συμβουλευτική, ρόλοι ελεύθερων επαγγελματιών και συμβασιούχων και ενεργή συνταξιοδότηση.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις από την LHH