Βάλτε τα στελέχη σας σε τροχιά ταχείας εξέλιξης με στοχευμένη και αποτελεσματική συμβουλευτική ανάπτυξης και ενίσχυσης της απόδοσης.

Δώστε τη δύναμη σε ανώτερα στελέχη, ομάδες και εργαζομένους να συμβουλεύσουν, να καθοδηγήσουν και να αποδεχτούν την αλλαγή. Αναπτύξτε αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός σας θα διαχειριστεί την αλλαγή και θα επιτύχει τους στόχους του. Με τη συμμετοχή και την υποστήριξη των ανθρώπων σας στην αλλαγή μπορείτε να μετριάσετε τους κινδύνους που επιφέρει μια μεταβατική διαδικασία και να συνεχίσετε να αποδίδετε με τους ίδιους ή και καλύτερους ρυθμούς.

Παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις που ενσωματώνουν εκπαίδευση για διευθυντές και υφισταμένους, ψηφιακά εργαλεία και συμβουλευτική για τη διασφάλιση της βιώσιμης δέσμευσης και παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Αναπτύσσουμε σχέδια υλοποίησης που βελτιώνουν τη διακράτηση του ταλέντου και αναπτύσσουν την ατομική ανθεκτικότητα σε όλο το οικοσύστημα του οργανισμού.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

ChangeMap™ για Διευθυντές

ChangeMap™ για εργαζομένους

Εξοπλίστε τα διευθυντικά στελέχη με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία για να βοηθήσουν τους εργαζομένους να διαχειριστούν την αλλαγή και την αβεβαιότητα, έτσι ώστε να παραμείνουν δεσμευμένοι και να συνεχίσουν να αποδίδουν για να επιτύχετε τα αποτελέσματα της επιχείρησής σας.

Βελτιώστε την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση των εργαζομένων βοηθώντας τους να αναπτύξουν τη νοοτροπία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να χειριστούν την ασάφεια και την αλλαγή. Ενδυναμώστε τους για να επιτύχουν εν όψει των νέων προσδκιών που φέρνει η αλλαγή, της εργασιακής ανασφάλειας ή του κινδύνου απώλειας της εργασίας.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις από την LHH