Τι είναι
η επανένταξη προσωπικού;

Η επανένταξη προσωπικού είναι ένα προνόμιο που σας προσφέρει ο εργοδότης σας για να σας βοηθήσει να βρείτε μια νέα θέση εργασίας.

Career Transition

Η απώλεια της θέσης εργασίας σας είναι μια ψυχοφθόρα εμπειρία. Δυστυχώς, όσο οι εταιρείες εξελίσσονται και αλλάζουν, αυτό είναι αναπόφευκτο. Ωστόσο, όσο δύσκολο και αν είναι, μπορείτε να το προσεγγίσετε ως ένα νέο ξεκίνημα.

Η επανένταξη προσωπικού είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται σε εργαζομένους οι οποίοι έχουν χάσει ή θα χάσουν τη θέση εργασίας τους με σκοπό να βοηθηθούν ώστε να βρουν γρήγορα μια νέα και ικανοποιητική θέση εργασίας. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν συμβουλευτική σταδιοδρομίας, συγγραφή βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης, ανάπτυξη δεξιοτήτων, συστάσεις σε υπεύθυνους προσλήψεων και στοχευμένες επαφές που μπορούν να τους συνδέσουν με ευκαιρίες εργασίας. Οι υπηρεσίες πληρώνονται από τους εργοδότες αλλά προσφέρονται από ανεξάρτητους παρόχους που συνεργάζονται άμεσα και εμπιστευτικά με τους συμμετέχοντες. Τα άτομα που αξιοποιούν αυτές τις υπηρεσίες αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, είναι πιο αποτελεσματικά στις συνεντεύξεις και βρίσκουν νέες θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο 65% γρηγορότερα σε σχέση με το αν αναζητούσαν μόνοι τους εργασία.

Σας δίνουμε τις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή για να σας υποστηρίξουμε σε αυτές τις τόσο σημαντικές αποφάσεις για την καριέρα σας.